Firma ponúka tieto služby:

 • inžinierska a investorská činnosť v investičnej výstavbe, stavebný a technologický dozor
 • projektová činnosť - energetické zariadenia a zdroje tepla, vonkajšie tepelné siete, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, technické vybavenie stavieb, požiarna bezpečnosť stavieb
 • projektová činnosť vo všetkých stupňoch: projektová dokumentácia pre územné a stavebné konanie, realizačná projektová dokumentácia, projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia, autorský dozor
 • technicko - ekonomické posúdenie (štúdie) racionalizácie energetických zariadení
 • poradenská činnosť v oblasti výroby, rozvodov a spotreby tepla
 • vypracovanie investičných zámerov energetických stavieb vrátane ekonomického hodnotenia
 • vykonávanie stavieb v uvedených oblastiach
 • predaj, montáž a servis tepelných zariadení
 • rozpočtovanie, kalkulácia a fakturácia stavieb projektovanie vodohospodárskych stavieb
 • statické výpočty nosných konštrukcií
 • projektovanie pozemných stavieb

Our company´s services include:

 • engineering work and performance of various tasks on investor´s behalf in capital construction, inspections during construction and installation of technologies
 • provide design work on projects of power engineering and heat generating plants, outdoor heat distribution systems, central heating, ventilating and air-conditioning systems , construction site ancillary equipment, fire alarm and extinguishing systems
 • design work for each successive design phase including preliminary design to be submitted for approval by Planning Commission, preparation of construction drawings and as-built drawings at the end of the project, inspection during construction as appropriate
 • evaluation of technical and economy aspects pertaining the energy conservation project
 • consultancy in areas such as production, distribution and consumption of heat
 • conceptual work on investment plans regarding power engineering plants including economy assessments
 • contractor´s work within the above industrial areas
 • distribution, installation and servicing of heating systems and equipment
 • budgeting, estimating and project accounting
 • hydraulic engineering design work
 • structural frames stress analysis
 • buildings design

Free Dreamweaver Templates | YARD STUDIO 2017