Inžinierska činnosť

Kľúčové činnosti

  • Vykonávanie energetických, vodohospodárskych a ekologických stavieb
  • Činnosti stavebného dozoru
  • Činnosti stavbyvedúceho, činnosti technologického dozoru
  • Inžinierska činnosť v stavebníctve
  • Obstarávanie prác a dodávok v stavebníctve
  • Vykonávanie prác a výkonov pre investorov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií
  • Príprava podkladov pre súhlas k vyňatiu z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vyňatiu z katastra a územného konania
radvan   zvolen
     
zvolen    

 


Free Dreamweaver Templates | YARD STUDIO 2017