Projektovanie

Kľúčové činnosti

  • Pozemné stavby
  • Technické vybavenie stavieb-systémy riadenia a merania
  • Technické vybavenie stavieb-silnoprúdové rozvody, zariadenia nn a bleskozvody
  • Technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla, technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenie a siete (výroba a distribúcia tepla a elektrickej energie)
  • Vykonávanie statických výpočtov nosných konštrukcií stavieb
  • Vykonávanie činnosti špecialistu požiarnej ochrany
  • Rozpočtovanie, fakturácia a kalkulácia stavieb
  • Výroba elektrickej energie a tepla
radvan   zvolen
     
zvolen    

 


Free Dreamweaver Templates | YARD STUDIO 2017